ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Η χρήση της γης έχει άμεση σχέση με την εδαφολογική σύσταση του οροπεδίου και την ύπαρξη των επιφανειακών υπόγειων νερών, που αποτελούν μαζί τα κύρια γνωρίσματα του ιδιότυπου τούτου τοπίου. Η εδαφολογική σύσταση του οροπεδίου αποτελείται από «κοκκινογή» ή «κόκκινες», δηλ. εδάφη τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση των ασβεστολιθικώv πετρωμάτων της Καφκάλλας από τα νερά της βροχής και τα οποία είναι κυρίως αργιλώδη με οξείδια σιδήρου.

Παράλληλα, η γειτνιάζουσα αλλουβιακή προσχωσιγενής πεδιάδα δυτικά του οροπεδίου της Μηλιάς. ο κοινός κάμπος της Μεσαορίας, αποτελεί άλλο γvώρισμα και συμπλήρωμα της όλης τοπογραφίας του χωριού. Η δυτική αυτή πεδιάδα μεταξύ των χωριών Περιστερωνοπηγής Λευκονοίκου και Μηλιάς αποτελεi μέρος της ευρύτερης πεδιάδας της Μεσαορίας. η οποία στο σύνολό της δεν είναι τίποτα άλλο παρά δημιούργημα των αλλουβιακών προσχώσεων των ποταμών οι οποίοι συνέχισαν να αποθέτουν το προσχωσιγενές φορτίο τους από την πλειστόκαινο περίοδο. όταν η Μεσαορία εμφανίστηκε σαν ξηρά πάνω από την θάλασσα. μέχρι την τελευταία γεωλογική περίοδο που συνεχίζετε μέχρι σήμερα.

Τόσο ο κάμπος όσο και η βραχώδης περιοχή του οροπεδίου είναι στενά συνδεδεμένα με  τη ζωή των κατοίκων με τις παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα του χωριού, με τους αγώνες των αγροτών για επιβίωση στο διάστημα των χιλιετηρίδων που διέρρευσαν. Γιατί η ζωή των κατοίκων ήταν πάντα συνυφασμένη με τη γη τους, με τα χωράφια και τα περβόλια τους, με την άρδευση από τις πλημμύρες και την άρδευση από τα υπόγεια νερά.